Gerard Koek

(Hoogeveen ,1954)
Het werk van Gerard Koek manifesteert zich in vele gedaanten. De ene keer rust een architectonische structuur op diverse dagelijkse voorwerpen. Een andere keer neemt een hallucinatie de vorm aan van een ruimtelijke tekst in zand en weer een andere keer posteert een monumentale prop papier zich tussen plafond en tafel. Wat al dit werk met elkaar verbindt zijn vragen omtrent maat, schaal en werkelijkheid. Hoe laat zich de permanente wisselwerking tussen beelden, woorden  en betekenissen kennen. Wat is de maat van een ervaring.

Kunstenaars


Loading...